02/33872887
Pon-Pia 9:00-17:00

Aktuálne počasie

  • Dnes
  • 18°C
  • 13°C
  • Zajtra
  • 20°C
  • 12°C
  • Pozajtra
  • 19°C
  • 13°C

Mapa

Pútnické miesto

Cieľ púte

Cieľom púte by nemalo byť len príchod na sväté miesto. Duchovným pútnickým zážitkom sa môže stať aj púť samotná. Človek sa počas svojej cesty stretáva s mnohými ľuďmi, v ktorých spoznáva Boha a zároveň symbolicky smeruje aj do svojho vnútra, priestoru, v ktorom ostáva sám so sebou. Púť má byť duchovnou cestou, na ktorej pútnik hľadá a intenzívne prežíva vzťah s Bohom.


História a forma pútí

Počas prvých rokov po zjavení sem prichádzali pútnici jednotlivo alebo len v malých skupinách. Prvý veľkolepý sprievod sa konal 4. apríla 1864. Viedol ho biskup Laurence, ktorý slúžil aj prvú sv. omšu pri jaskyni. Táto slávnosť sa konala pri príležitosti posvätenia sochy Nepoškvrnenej, ktorá je odvtedy vo výklenku jaskyne. Od roku 1874 sa začína tradícia francúzskych národných pútí a v roku 1948 sa Lurdy stávajú medzinárodným pútnickým miestom, na ktoré smeruje v súčasnosti viac ako päť miliónov pútnikov ročne. Najdôležitejšími časťami pútí je eucharistická a mariánska procesia. Eucharistická procesia prechádza od adoračnej kaplnky do podzemnej Baziliky Pia X, v ktorej sú zhromaždení chorí. Mariánska procesia, nazývaná aj sviečkový sprievod, sa koná každý deň najskôr zhromaždením pútnikov pri jaskyni. Potom sa so zapálenými sviečkami a spievaním Lurdskej Ave, Mária sprievod pomaly presúva. Počas procesie sa sprievod modlí ruženec, Modlitba Zdravas zaznieva vo viacerých svetových jazykoch. Na záver sa spieva Salve Regina. Potom biskupi a kňazi udelia pútnikom požehnanie.

Každý pútnik sa môže individuálne rozhodnúť pre formu púte, ktorá mu osobne najviac vyhovuje. Celý pútnický komplex je otvorený 24 hodín denne, počas celého roka. Pokiaľ chce pútnik zažiť obdobie špeciálnych pútí a lurdských osláv, mal by prísť do Lúrd v rozmedzí mesiacov apríl až október.

Významnou časťou púte je nabratie si lurdskej vody z pramena a takisto umytie sa v nej. Zvlášť pre chorých je toto gesto symbolickým napodobnením samotnej Bernadetty a zároveň úkonom túžby po učistení a ozdravení tela aj duše. Pri jednotlivých prameňoch môžeme nájsť tieto slová: „Umyte si svoju tvár a poproste Pána, aby očistil vaše srdce.“ Z massabielskej jaskyne je voda odvádzaná do kúpeľných bazénov, v ktorých sa ročne okúpe viac ako 400 000 chorých.


Miesta pre pútnikov

Veľké priestranstvo určené pre pútnikov nazývané Esplanadum tvorí komplex veľchrámov, teda Bazilika Nepoškvrneného počatia, ktorá stojí priamo nad Kryptou a tiež Bazilika Ružencovej Panny Márie s rampami, ktoré vedú ku Krypte a hornej bazilike. Tu na kraji začína krížová cesta. Po pravej strane rieky Gave je jaskyňa s fontánami a kúpeľmi. Na druhom brehu rieky sa nachádza Kostol sv. Bernadetty. Svätyne majú pre chorých k dispozícií centrá pre ubytovanie, napr. Saint Frai, Sainte Bernadette a Notre Dame a tiež tzv. Mestečko výpomoci Saint Pierre pre najchudobnejších.

Krypta

Je to kostol, ktorý bol ako prvý postavený na mieste zjavenia a to priamo vyhĺbením do Massabielskej skaly. Tento kostol bol vysvätený už 20. mája 1866 počas omše celebrovanej biskupom a za účasti tisícov pútnikov, aj samotnej Bernadetty.

Massabielska jaskyňa

Centrom Massabielskej jaskyne je socha Panny Márie vytesaná z carrarského bieleho mramoru podľa opisu Bernadetty. Nachádza sa na mieste, kde sa jej zjavila. Pred sochou sú sviece, ktoré nepretržite horia a vyjadrujú nehasnúcu vieru pútnikov prichádzajúcich na toto sväté miesto. Pozdĺž skaly sa nachádzajú pramene lurdskej vody, z ktorej sa môžu pútnici napiť a umyť sa.

Bazilika Nepoškvrneného Počatia

Táto bazilika tvorí dominantu chrámového kompexu na Massabielskej skale, je umiestnená nad Kryptou. Jej veža má 70 metrov a je postavená v neogotickom štýle. Bazilika pozostáva z hlavnej lode, ktorá je osvetlená devätnástimi vitrážami, ktoré zobrazujú históriu Nepoškvrneného Počatia. Interiér baziliky je bohato vyzdobený a má dvanásť oltárov. Na hlavnom oltári z bieleho mramoru sa vyníma socha Lurdsekj Panny Márie. Zvonkohra baziliky každú hodinu od siedmej ráno do desiatej večer hrá refrén piesne Ave, Mária.

Bazilika Ružencovej Panny Márie

Tento chrám stojí v popredí chrámového komplexu a je pripojená ku Krypte a k Bazilike Nepoškvrneného Počatia po oboch stranách rampou a schodiskom, ktoré akoby objímali túto baziliku. Interiér chrámu je symbolický, pretože ústredná kopula stojí na štyroch piliéroch, ktoré vytvárajú štvorec hlavnej lode. Kopula predstavuje nebo a základňa lode zem. Práve tu prebieha obeta sv. omší, ktoré sa spolu so spevmi a piesňami akoby vznášajú k nebu. Okolo lode je umiestnených pätnásť kaplniek, ktoré svojimi nádhernými mozaikami predstavujú pätnásť ružencových tajomstiev.

Bazilika Pia X

Táto bazilika bola postavená kvôli stále stúpajúcemu počtu pútnikov a zasvätená sv. Piovi X. Má kapacitu takmer 40 000 pútnikov a je miestom slávenia medzinárodnej sv. omše pre chorých. Je osvetlená troma veľkolepými vitrážami. Prvá vitráž predstavuje všetkých osemnásť zjavení. Na východnej strane chrámu sa odvíja 15 zastavení krížovej cesty a na západnej strane 15 tajomstiev ruženca.

Kostol sv. Bernadetty

Táto svätyňa bola postavená v roku 1986 a stojí na mieste, kde stála Bernadetta počas posledného, osemnásteho zjavenia. Je postavená v tvare amfiteátra s úmyslom vytvárať neustále spoločenstvo. Kostol sv. Bernadetty môže prijať naraz až 5000 pútnikov, koná sa tu väčšina veľkých stretnutí počas pútí a každú jeseň aj stretnutie Francúzskej biskupskej konferencie.

Múzeum sv. Bernadetty

Nachádza sa v blízkosti pútnického komplexu, v priestoroch mlynu Boly - domu, v ktorom sa Bernadetta narodila. Múzeum prostredníctvom fotografií a osobných vecí Bernadetty zachytáva jej život, zjavenia, posolstvá, ale takisto aj vznik a vývoj svätého miesta. Súčasťou múzea je aj Bernadettina izba, v ktorej sa narodila.


Podujatia pre pútnikov

Národná púť sv. ruženca

Ružencová púť sa slávi v Lurdoch každý rok v októbri, pri príležitosti ktorej sa koná slávnostná svätá omša v chráme Notre Dame. Na tejto púti sa zúčastňujú veriaci z celého sveta.

Lurdský festival klasickej hudby

Tento festival sa koná každoročne v apríli. Predstavuje veľkolepý orchestrálny koncert vážnej hudby a to naraz v hlavných lurdských chrámoch. Pre mnohých veriacich je to jedinečná udalosť, a to aj vďaka jedinečnosti témy, ktorá je každý rok obmieňaná. Cena vstupeniek na tento festival sa pohybuje od 10 do 40 eur.

Deň Pokoja

Od roku 2008, kedy bolo 150. výročie lurdských zjavení, sa každoročne v máji koná tzv. Deň Pokoja. Na tejto slávnosti môže pútnik zažiť viacerých známych hudobníkov, ale aj náboženských osobností a spíkrov, ktorí podporujú a vyjadrujú jednotu spoločenstva napriek našej rôznorodosti.

Denné slávnosti

Každý deň sa v priestore Esplanada konajú sväté omše a procesie vo viacerých svetových jazykoch. Celý komplex je prístupný pútnikom nepretržite počas celého roka.